isBilkent Üniversitesine, varlığını geliştirerek sürdürme olanağı sağlayacak nitelikte kaynakları yaratmak amacı ile;

Tüm çalışanlarımıza ve altyüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak,
İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefleyerek,

Projeler gerçekleştirilirken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava,
su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri almaya çalışarak,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların
şartlarına eksiksiz uyarak,

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve
çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlayarak,

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri
kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışarak,

Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.